نسخه برنز
استفاده از این سیستم به قدری ساده است که آموزش آن در کمتر از 1 ساعت برای اپراتورها امکان پذیر بوده و اپراتور مربوطه با داشتن حداقل اطلاعات عمومی از کامپیوتر و حتی سیستم فروش هتل و فقط با انتخاب هتل و نوع اتاق و تاریخ ورود و خروج رزرو را به انجام خواهد رساند و تمامی عملیات پیچیده را سیستم به طور خودکار انجام خواهد داد.
 • تعریف هتل ها به طور نامحدود
 • تعریف انواع اتاق هر هتل به طور نامحدود
 • تعریف قیمت اتاق ها بر اساس بازه های زمانی متفاوت به طور نامحدود
 • تعریف خدمات هتل و قیمت آنها در بازه های زمانی متفاوت به طور نامحدود
 • محاسبه خودکار قیمت تمام شده رزرو به طور 100% خودکار
 • محاسبه خودکار سرویس (تخت) اضافه و قیمت آن در صورت نیاز
 • امکان انجام رزروی که بازه زمانی آن شامل چندین قیمت مختلف می شود
 • امکان صدور اصلاحیه به تعداد نامحدود روی یک رزرو
 • چاپ تاییده و ریز صورت حساب جهت ارسال به آژانس ها همکار و یا ارائه به مسافر
 • رابط کاربری بسیار آسان و انجام رزرو به سادگی بسیار زیاد
 • تعریف آژانس های همکار و طرف حساب به طور نامحدود
 • امکان تعریف کمیسیون متفاوت و اختصاصی برای آژانس ها
 • جستجو و و ویرایش رزرو
 • گزارشات شامل:
 • گزارش فروش روزانه
 • گزارش لیست مسافرین جهت ارسال به هتل
 • گزارش اصلاحیه ها جهت ارائه به بخش مالی
 • گزارش رزرو های کنسل شده جهت ارائه به مالی
 • گزارش تعداد نفر در هر شب جهت استفاده از موارد مختلف
 • نمودارهای گرفیکی آماری شامل:
 • نمودار فروش آژانس های همکار که میزان و درصد از کل فروش آژانس های همکار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد.
 • نمودار فروش بر اساس هتل که میزان و درصد از کل فروش را به تفکیک هتل های فروش رفته نمایش می دهد.نسخه نقره ای
 • دارای تمامی امکانات نسخه یک
 • فروش چارتری شامل:
 • امکان تعریف شماره اتاق های هر نوع اتاق
 • امکان اختصاص سهمیه به آژانس های همکار
 • مکانیزم های پیچیده جهت چیدمان خودکار چارت وضعیت اشغال و یا خالی بودن اتاق ها به همراه نمایش گرفیکی وضعیت اتاق
 • امکان تعریف نوع اتاق های جایگزین، به عنوان مثال می توان تعریف کرد در صورت پر شدن اتاق های دوتخته سیستم به طور خودکار رزروهای بعدی را روی اتاق های سه تخته و با قیمت همان دوتخته محاسبه کند.
 • امکان تعریف Policy جهت حداقل مدت اقامت (Minimum Stay Policy)
 • امکان تعریف Policy جهت اجازه Overload کردن هتل در وضعیت چارتری
 • مکانیرهای پیچیده جهت جلوگیری از Over شدن
 • امکان گرفتن رزروی که قسمتی از بازه زمانی آن چارتر (گارانتی) و قسمتی از آن شناور است.نسخه طلایی
 • دارای تمامی امکانات نسخه های 1 و 2
 • امکان دسترسی به سیستم از طریق اینترنت با رعایت استانداردهای امنیتی
 • فروش اتاق به آژانس های همکار از طریق اینترنت
 • فروش مستقیم به مسافر از طریق اینترنت و اتصال به شبکه بانکی کشور جهت انجام پرداختصفحه اول     ارتباط با ما