سپهر سیستم، مجموعه ای پیشرو در ارائه نرم افزارهای رزرواسیون پرواز، هتل، خدمات گردشگری، نرم افزارهای مالی متصل به سیستم رزرواسیون، نرم افزارهای فرودگاهی و .... می باشد.
هدف سپهر سیستم ارائه نرم افزارهای جامع و یکپارچه توریستی در تمامی حوزه ها می باشد.


نرم افزار رزرواسیون پرواز داخلی

 • نرم افزار فروش اینترنتی پرواز به آژانس های زیر مجموعه
 • به همراه تمامی امکانات مورد نیاز چارترکنندگان پرواز
 • به همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت رایگان (بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی)
 • اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنلاین


نرم افزار رزرواسیون پرواز خارجی International Flights

 • کانالهای مختلف فروش:
  اینترنت (IBE یا Internet Booking Engine)
  آژانس ها / مرکز تماس (XBE یا Extranet Booking Engine)
 • به همراه تمامی امکانات مورد نیاز چارترکنندگان پرواز
 • به همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت رایگان (بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی)
 • اتصال به شبکه بانکی شتاب ایران و پرداخت آنلاین
 • Complete Inventory Management
 • Schedule Management
 • Multilingual Reservation Systems
 • Multi-currency


نرم افزار رزرواسیون هتل

 • نرم افزار فروش اینترنتی اتاق و خدمات هتل به آژانس های زیر مجموعه
 • به همراه تمامی امکانات مورد نیاز جهت مراکز رزرواسیون هتل
 • به همراه نرم افزار خرید و فروش شناور به صورت رایگان (بلیط شناور، هتل و تور شناور و بلیط سیستمی)
 • اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنلاین


نرم افزار رزرواسیون خدمات گردشگری

 • نرم افزار فروش اینترنتی خدمات گردشگری به آژانس های زیر مجموعه
 • به همراه تمامی امکانات مورد نیاز فروشندگان خدمات گردشگری
 • اتصال به شبکه بانکی شتاب و پرداخت آنلاین
 • امکان اتصال به نرم افزار حسابداری سپهر و صدور سند خودکار (نرم افزار حسابداری باید جداگانه خریداری شود)


نرم افزار حسابداری

 • حسابداری استاندارد دوبل
 • لینک لحظه ای و Real Time با سیستم فروش
 • صدور سند خودکار برای فروش
 • صدور سند خودکار برای اصلاحیه های فروش
 • امکان تعریف سقف اعتبار و مهلت پرداخت برای کاربران و آژانس های زیرمجموعه


نرم افزار پیامک

 • متصل به سیستم رزرواسیون
 • ارسال پیامک تشکر بعد از هر رزرو
 • امکان ارسال پیامک به کانترهای فروش آژانس های زیر مجموعه
 • ارسال خودکار پیامک تبریک تولد و ازدواج کانترهای فروش آژانس های زیرمجموعه
 • ارسال خودکار پیامک تبریک تولد و ازدواج به مشتریان
 • ارسال خودکار پیامک میزان فروش نقدی هر شب به مدیر
 • امکان دریافت پیامکصفحه اول     ارتباط با ما